Bế giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn “Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho vịt”
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018