Tập huấn, hội thảo
Hội nghị triển khai kịch bản phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020 – 2021 và tổng kết đánh giá tính thích nghi của giống lúa ST24, ST25 trên đất lúa tôm
Hội thảo “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các giải pháp sản xuất nông nghiệp, thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”
Hội thảo mô hình thí điểm canh tác giống lúa ST24 trên đất 2 – 3 vụ lúa
Tập huấn Quản lý dự án Khuyến nông cho chủ nhiệm dự án, cán bộ Khuyến nông cấp tỉnh
Tập huấn “Phương pháp, kỹ năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tổ chức sản xuất”