Khuyến nông báo ,đài
Bạc Liêu: Đoàn công tác của Cục Thú Y
Tham quan và học tập kinh nghiệm của huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh tại Bạc Liêu
Bảo vệ môi trường trong sản xuất lúa gạo
Sản xuất lúa thông minh, bền vững, hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính
Tham quan - hội thảo dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng máy sạ theo khóm tại tỉnh Bạc Liêu” năm 2020