Xét duyệt đề cương Dự án “Ứng dụng mô hình trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá trong chu trình khép kín Aquaponics quy mô hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”