61

Có thể khẳng định, thành công của Ngành Nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu vừa qua có sự đóng góp rất tích cực và quan trọng của Khuyến nông, góp phần quan trọng cùng Ngành Nông nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi, hạn hán, xâm nhập mặn và chịu ảnh hưởng của thiên tai từ các đợt bão liên tiếp gây mưa lớn cùng nước biển dâng làm ngập úng trên diện rộng. Đăc biệt đại dịch bệnh CoVid-19 diễn biến phức tạp và thị trường tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn…. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền mà bà con đã kịp thời nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; thông tin kịp thời về thị trường nông sản, những điển hình tiên tiến trong sản xuất, nắm bắt, tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật để tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển bền vững .v.v. đã phát huy đúng tinh thần xung kích của khuyến nông, góp phần đáng kể nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp giúp cho Ngành duy trì được tốc độ tăng trưởng và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch giao.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khuyến nông vẫn còn những hạn chế, tồn tại như:

(i) Các chương trình, dự án khuyến nông nhìn chung còn phân tán, dàn trải. Công tác triển khai ở một số chương trình, sự kiện, dự án còn chậm (ii) Hoạt động khuyến nông chưa thực sự bám sát các mục tiêu trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (iii) Còn chậm trong việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành địa phương, với các cơ quan nghiên cứu, các trường đào tạo (iv) Nguồn nhân lực có trình độ cao để chuyển giao khoa học kỹ thuật của đội ngũ cán bộ khuyến nông còn thiếu và yếu chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, do kinh phí hạn chế nên hoạt động khuyến nông chỉ mới tập trung hỗ trợ kinh tế hộ gia đình, mà chưa chú trọng nhiều đến các đối tượng nông hộ sản xuất hàng hóa, chủ trang trại, thương lái, các hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các doanh nghiệp trên địa bàn để giải quyết đầu ra nông sản cho nông dân một cách hiệu quả, bền vững.

Trước yêu cầu của thực tiễn khách quan, tại Hội nghị tổng kết khuyến nông năm 2020 vừa qua, ông Phạm Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo trong thời gian tới Trung tâm khuyến nông cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thay đổi tư duy và cách tiếp cận, từ khuyến nông giữ vai trò “hỗ trợ” sang khuyến nông giữ vai trò “kết nối” (kết nối giữa khoa học công nghệ và sản xuất, kết nối giữa sản xuất và thị trường). Phối hợp, lồng ghép các hoạt động khuyến nông để nâng cao hiệu quả hoạt động: từ các mô hình tốt, cách làm hay kết hợp với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thông tin - tuyên truyền để lan tỏa và nhân rộng ra sản xuất một cách bền vững. Bên cạnh đó cũng cần quan tâm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông trong thời đại công nghệ 4.0 và hội nhập quốc tế. Cán bộ khuyến nông cần được trang bị bổ sung những kỹ năng mềm như: công nghệ thông tin, kiến thức về liên kết sản xuất, thị trường, hội nhập, biến đổi khí hậu... Cần coi yếu tố “con người” là nhân tố quyết định đến sự thành công của việc đổi mới khuyến nông góp phần giải quyết khó khăn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại.

2. Tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với các ban, ngành, đoàn thể và địa phương để thống nhất từ công tác quản lý, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện được liên thông, xuyên suốt. Đồng thời, cần phối hợp tốt với các Viện, Trường, các tổ chức phi chính phủ, cộng tác viên khuyến nông và Doanh nghiệp…, để chủ động tiếp nhận, cập nhật các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới để chuyển giao kịp thời vào thực tiển sản xuất đang đòi hỏi.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp để hoạt động khuyến nông tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ cơ cấu ngành. Từ mô hình tốt, gương điển hình trong sản xuất hiệu quả cao để phát động thành phong trào phổ biến, nhân rộng. Để thực hiện được, cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ khuyến nông theo hướng chuyên nghiệp, cán bộ làm công tác khuyến nông phải được tăng cường kiến thức về khoa học công nghệ, chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về quản lý kinh tế, nắm vững chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật củaNhà nước về công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

4. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền tới các địa phương và nông dân chủ chốt tại các vùng sản xuất hàng hóa trọng điểm phục vụ tái cơ cấu ngành ngông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tổ chức nhiều diễn đàn, các hội thảo gắn với nhu cầu sản xuất thực tiễn và kết nối thị trường đến tận vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tích cực phối hợp với các cơ quan báo đài để đổi mới hoạt động thông tin tuyên truyền của khuyến nông theo hướng chủ động, sáng tạo và hiệu quả.

5. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các mô hình khuyến nông theo liên kết chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ cùng với việc đưa kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ mới trong và ngoài nước vào sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực (nhất là các loại cây, con giống….), cung ứng các loại vật tư theo hướng an toàn sinh học tao ra sản phẩm có giá trị gia tăng, có lợi thế cạnh tranh, có thị trường tiêu thụ, có chất lượng tốt. Chú trọng tới các sản phẩm có thị trường tốt nhằm tạo ra sự chuyển biến, bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trên phạm vi rộng.

6. Tăng cường khai thác, huy động các nguồn lực thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, hợp tác công tư (PPP) trong hoạt động khuyến nông để học tập, trao đổi những kinh nghiệm hay và đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp theo hướng xã hội hóa công tác khuyến nông; tăng cường thông tin sát với thị trường, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm.

7. Phát huy vai trò khuyến nông là vai trò là “cầu nối”, tiếp nhận và chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật mới, trien khai các mô hình ứng dụng công nghệ cao theo đúng chủ trương, định hướng của ngành; tổ chức tập huấn, tham quan, giúp nông dân tiếp cận và vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn; khuyến khích phát triển doanh nghiệp, HTX ứng dụng công nghệ cao thực hiên chức năng dẫn dắt, liên kết và làm đầu mối để xây dựng các thương hiệu sản phẩm công nghệ cao.


Ảnh: Phát biểu chỉ đạo của Sở NN&PTNT Bạc Liêu

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Trung tâm Khuyến nông ông Huỳnh Quốc Khởi Giám đốc Trung tâm tiếp thu và nghiêm túc quán triệt tinh thần chỉ đạo trên đến toàn thể cán bộ viên chức đơn vị thực hiện nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần cùng đưa ngành nông nghiệp Bạc Liêu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch giao./.

Nguyễn Văn Hưng – Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu


Khuyến nghị Chính sách đối với phát triển mô hình tôm - lúa vùng phía Bắc Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu
Nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới