81

Vào sáng ngày 10 tháng 12 năm 2020, Đoàn công tác của Cục Thú y trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT do đồng chí Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y làm Trưởng đoàn. Đi chung đoàn còn có đại diện Chi cục Thú y Vùng VII, Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh Bạc Liêu đẽ đến khảo sát và nắm tình hình thực hiện các chủ trương của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; công tác phòng, chống dịch bệnh ở động vật trên cạn và động vật thủy sản; công tác của kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn…. 

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Cổ Tân Xuyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Hà Thanh Thảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Hòa Bình và các Tổ chuyên môn của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện.

 Buổi làm việc của lãnh đạo Cục Thú y với các đơn vị của huyện Hòa Bình 

 Qua một thời gian làm việc và nghe các báo cáo của các đơn vị về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, biên chế sử dụng của các đơn vị cũng còn nhiều khó khăn và hạn chế như: Do Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện được thành lập vào 01/5/2018 theo Quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ dựa trên cơ sở thực hiện của các Trạm trước đây. Vì vậy, trong quá trình hoạt động của các Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong công tác tham mưu cho UBND huyện, sự phối hợp với phòng Nông nghiệp và Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh trong công tác phát triển chăn nuôi, công tác phòng, chống dịch bệnh ở động vật trên cạn và động vật thủy sản….

Bên cạnh đó, hệ thống Mạng lưới Thú y cơ sở không được hưởng lương chính thức mà chỉ hợp đồng từ Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện với mức lương cơ bản là 1.490.000 đồng/ tháng.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị thì đồng chí Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y đã ghi nhận và tiếp thu những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các đơn vị cũng như địa phương huyện và sẽ có báo cáo cụ thể về UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh Bạc Liêu là địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành tôm của cả nước, trong đó huyện Hòa Bình cũng là địa phương của tỉnh Bạc Liêu trong sản xuất và nuôi trồng thủy sản. Chính vì vậy, việc chỉ đạo và thực hiện công tác phát triển nuôi trồng thủy sản của địa phương cũng phải chủ động. Nhất là công tác tham mưu cho UBND huyện trong các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản và công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, mua bán thuốc thú y – thủy sản…trên địa bàn huyện. Ngoài ra, đồng chí còn lưu ý đến lãnh đạo các đơn vị cần thực hiện tốt chủ trương của Đảng nhất là Nghị quyết số 19-NQ/ TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn 1245/TY-TS ngày 24/6/2016 của Cục Thú y về việc thống nhất các biểu mẫu báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí cũng mong rằng các đơn vị trực thuộc UBND huyện sẽ cố gắng phát huy tốt hơn nữa vai trò chức năng của mình trong công tác quản lý nhà nước và quản lý chuyên môn của địa phương.

Ảnh và bài viết: Phạm Duy - TTDVKTNN huyện Hòa Bình 


Tham quan và học tập kinh nghiệm của huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh tại Bạc Liêu
Bảo vệ môi trường trong sản xuất lúa gạo
Sản xuất lúa thông minh, bền vững, hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính
Tham quan - hội thảo dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng máy sạ theo khóm tại tỉnh Bạc Liêu” năm 2020
GAMESHOW “ Tôi là nông dân Việt”