165

Vùng ngọt ổn định của Tỉnh Bạc Liêu với diện tích gieo trồng lúa hàng năm gần 150 ngàn ha. Trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, tình hình dịch hại trên cây lúa xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, do vậy để bảo đảm năng suất người trồng lúa luôn đặt vấn đề dùng thuốc Bảo vệ thực vật ( BVTV ) để ngăn chặn dịch hại, chưa quan tâm áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật đầu vụ ( nhất là áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM ). Suốt một vụ trồng lúa nông dân phải sử dụng một lượng lớn thuốc Bảo vệ thực vật ( trừ ốc bươu vàng, cỏ, sâu, bệnh ..). Do vậy một lương thuốc nhất định tồn dư trong đất, nước, một phần đưa xuống hệ thống sông, kênh gạch. Hơn thế nữa để đạt năng suất cao ngưới trồng lúa phải đầu tư thâm canh nên phải sử dụng một lượng lớn phân bón vộ cơ, đây cũng là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát triển, nên phải tiêu tốn một lượng lớn thuốc BVTV. Từ đó đã làm ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, sức khỏe người sản xuất, ảnh hưởng đến chất lượng lúa gạo và phát thải khí nhà kính. Ngoài ra chưa kể đến việc các chai vỏ, thuốc còn nằm lại trên đồng ruộng, bờ kênh… 

Trong những năm qua, mặc dù Ngành nông nghiệp và PTNT ( Chi cục Trồng trọt và BVTV ) đã phối hợp với tập đoàn Lộc Trời thực hiện chương trình “ Cùng nông dân bảo vệ môi trường”xây dựng những hố đựng võ, chai/gói thuốc BVTV sau khi sử dụng, tuy đạt được nhiều kết quả, nhiều hộ nông dân sau khi sử dụng thuốc BVTV vỏ chai/ gói thu gom đưa vào hố tại đồng ruộng để xử lý theo đúng qui trình kỹ thuật và đúng qui định. Tuy nhiên vẫn còn một số bà con sản xuất lúa sau khi sử dụng thuốc BVTV vỏ chai/ gói bỏ ngay trên đồng ruộng hay gom lại ở các bờ kênh, đây là nguồn rác thải hóa học ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đất, nước hiện nay

Ảnh: Vỏ chai/gói thuốc trên bờ kênh

Sản xuất lúa gạo đang hướng tới sản xuất an toàn chất lượng, sản xuất sạch để nâng cao giá trị lúa gạo, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi thiết nghĩ cần phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo nông dân thông qua nhiều hình thức và có những giải pháp căn cơ để cánh đồng lúa được an toàn hơn, sạch hơn:

 1.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người sản xuất lúa thông qua nhiều hình thức: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép vào các lớp tập huấn kỹ thuật, Hội thảo….các cuộc tuyên truyền của các cấp Hội đến người sản xuất lúa cần chung tay bảo vệ môi trường..

2.Các Doanh nghiệp, công ty sản xuất thuốc BVTV, cũng như các Đại lý vật tư nông nghiệp nên giành một phần kinh phí để phối hợp với Ngành nông nghiệp thực hiện công tác truyền thông cũng như xây dựng các hố/ bể chứa vỏ chai/gói thuốc BVTV ngay tại đồng ruộng.

 3.Chính quyền địa phương phối hợp ngành chức năng đẩy mạnh công tác truyền thông, khuyến cáo người sản xuất cùng nhau bảo vệ môi trường.

 4. Hàng năm bố trí một phần kinh phí thực hiện công tác truyền thông và xây dựng tờ rơi, Pano, áp phích và tổ chức các lớp cuộc Hội thảo, tập huấn về bảo vệ môi trường liên quan đến sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả. Đồng thời xây dựng những điểm, mô hình mẫu để nhân rộng cánh đồng không còn vỏ chai/ bói thuốc BVTV trên đồng ruộng.

 5.Tập trung khuyến cáo nông dân thay đổi phương pháp canh tác, áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật được khuyến cáo của Ngành chuyên môn, giảm bớt sử dụng phân vô cơ, chuyển sang một phần sử dụng phân hữu cơ và các loại thuốc BVTV sinh học, vi sinh, hữu cơ góp phần thân thiện môi trường.

 6. Mỗi hộ nông dân sản xuất lúa cần phải thay đổi tập quán là sau khi sử dụng thuốc BVTV cần thu gom vỏ chai/ gói đưa vào các hố đựng thuốc BVTV đúng qui định../

Nguyễn Phương Hùng - Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu


Bạc Liêu: Đoàn công tác của Cục Thú Y
Tham quan và học tập kinh nghiệm của huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh tại Bạc Liêu
Sản xuất lúa thông minh, bền vững, hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính
Tham quan - hội thảo dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng máy sạ theo khóm tại tỉnh Bạc Liêu” năm 2020
GAMESHOW “ Tôi là nông dân Việt”