375

Nguồn Ảnh: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật - Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận 

CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Những điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Một số điểm mới trong nghiệp vụ quản lý dự án Khuyến nông Trung ương
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
Phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020