366

Hội nghị công chức, viên chức đầu năm 2021
Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch hoạt động Khuyến nông năm 2021
Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Sinh hoạt pháp luật tháng 02/2020
Hội nghị công chức, viên chức đầu năm 2020