436

Năm 2018, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT, Bạc Liêu có diện tích nuôi trồng thủy sản trên 139.745 ha, hiện Bạc Liêu đã, đang tồn tại nhiều mô hình nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu từng tiểu vùng, phù hợp với điều kiện kinh tế của nông hộ: mô hình siêu thâm canh; mô hình thâm canh, bán thâm canh (trên 22.145 ha); mô hình quãng canh cải tiến kết hợp (trên 79.164 ha); mô hình tôm-lúa (trên 33.747 ha), tôm càng xanh được nuôi kết hợp trong ruộng lúa với tổng diện tích nuôi là 17.454 ha. Trong đó năng suất mô hình tôm QCCT kết hợp khoảng 410 kg/ha/năm, sản lượng đạt 32.336 tấn. Qua khảo sát cho thấy mỗi năm người nuôi thả ít nhất từ 3-4 vụ/năm, tính ra năng suất chỉ khoảng 100-130 kg/vụ và hiện nay có xu hướng giảm trong điều kiện biến đổi khí hậu, môi trường bị ô nhiễm, dịch bệnh phát sinh như hiện nay. Để giúp nâng cao nâng suất mô hình nuôi tôm QCCT kết hợp người nuôi cần áp dụng một số giải pháp kỹ thuật sau:  

(tài liệu đính kèm)

Bài viết Minh Thùy - trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu

Những hạn chế của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh hiện nay và bài học kinh nghiệm
Kỹ thuật bẻ càng tôm càng xanh toàn đực
Kỹ thuật nuôi cá kèo
Kỹ thuật nuôi ba ba
Kỹ thuật canh tác tôm - lúa