639

Năm 2018, Bạc Liêu là tỉnh có diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh trên 139.745 ha, hiện Bạc Liêu đã, đang tồn tại nhiều mô hình nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu từng tiểu vùng, phù hợp với điều kiện kinh tế của nông hộ: mô hình siêu thâm canh; mô hình thâm canh, bán thâm canh (trên 22.145 ha); mô hình quãng canh cải tiến kết hợp (trên 79.164 ha); mô hình tôm-lúa (trên 33.747 ha).... Tôm càng xanh được nuôi kết hợp trong ruộng lúa với tổng diện tích nuôi là 17.454 ha. Trong đó 800 ha nuôi chuyên tôm càng xanh (Hồng Dân). Tổng sản lượng thu hoạch tôm càng xanh là 2.928 tấn (Sở Nông nghiệp, 2018). Thời gian qua phong trào nuôi tôm càng xanh toàn đực phát triển mạnh, tuy giá giống tôm càng xanh toàn đực cao, gấp đôi tôm giống thường nhưng nhiều bà con đã mạnh dạn đầu tư mua con giống toàn đực về nuôi, hiệu quả bước đầu mang lại đa số rất khả quan. Tuy nhiên qua tìm hiểu có một số hộ nuôi không hiệu quả hoặc hiệu quả rất thấp, thậm chí bị thua lỗ do tôm chậm lớn, tỷ lệ phân đàn rất cao, thời gian nuôi kéo dài tôm ăn nhau, dẩn đến tỷ lệ sống thấp, giá bán không cao.    

Hình 1: Tôm càng xanh toàn đực phân đàn sau 5 tháng nuôi

            Để hạn chế được tình trạng trên ngoài biện pháp tăng cường thức ăn tươi, thay nước mới thuyên xuyên và áp dụng phương pháp bẻ càng 2 lần, mỗi lần cách nhau từ 1,5-2 tháng trong suốt quá trình nuôi. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Để tôm nằm ngửa như trong hình 2

Hình 2: Tư thế bẻ càng

Bước 2: Kéo mạnh đôi càng về phía đuôi tôm như hình 3

Hình 3: Càng tôm được bẻ theo tư thế trên

Bước 3: Sau khi càng tôm được bẻ xong như (hình 4) thì tiến hành thả tôm xuống ao tiếp tục nuôi

Tin, ảnh: Minh Thùy - Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu

Những hạn chế của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh hiện nay và bài học kinh nghiệm
Giải pháp nâng cao năng suất mô hình nuôi tôm sú QCCT kết hợp
Kỹ thuật nuôi cá kèo
Kỹ thuật nuôi ba ba
Kỹ thuật canh tác tôm - lúa