Thông tin liên hệ

- Tên cơ quan: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu.

- Địa chỉ trụ sở: số 457 đường 23 tháng 8, phường 8, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại: 0291 3 949 006; Fax: 0291 3 949 007

- Điện thoại đường dây nóng: 0291 3 949 006

- Email:  phongtchc.knknbl@gmail.com

Đóng góp ý kiến